User Tools

Site Tools


5207--9777-enterprise-la-gi

Enterprise
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Y. Shimizu và T. Urata
Nơi khám phá Đài thiên văn Nachi-Katsuura
Ngày khám phá 31 tháng 7 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9777
Tên thay thế 1994 OB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8358569
Viễn điểm quỹ đạo 2.9561749
Độ lệch tâm 0.2337877
Chu kỳ quỹ đạo 1354.6683055
Độ bất thường trung bình 269.56204
Độ nghiêng quỹ đạo 3.27210
Kinh độ của điểm nút lên 115.63531
Acgumen của cận điểm 178.63502
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

9777 Enterprise (1994 OB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 7 năm 1994 bởi Y. Shimizu và T. Urata ở Đài thiên văn Nachi-Katsuura.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9777 Enterprise
5207--9777-enterprise-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)