User Tools

Site Tools


5208---c-xu-n-th-ch-an-la-gi

Đức Xuân là một xã của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Đức Xuân có diện tích 20,15 km², dân số năm 1999 là 1,941 người.[1], mật độ dân cư đạt 96 người/km².

Xã Đức Xuân được chia thành các xóm: Nà Nhầng, Nà Tục, Nà Pá, Pác Khoang, Lũng Pác Khoang, Pác Lũng, Tục Ngã.

Trên địa bàn xã Đức Xuân có một số ngọn núi như Lũng Diều, khau Nọc Sa, Lũng Nhảng, Phia Luông, khau Siểm. Các dòng nước chảy tren địa bàn Đức Xuân gồm khuổi Cay, khuổi Đeng, suối Nà Tục. Đức Xuân có quốc lộ 4A chạy qua địa bàn và là cửa ngõ đông nam của tỉnh Cao Bằng. Trên địa bàn xã có nhà máy Than Cốc

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
5208---c-xu-n-th-ch-an-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)