User Tools

Site Tools


5209--10138-ohtanihiroshi-la-gi

10138 Ohtanihiroshi (1993 SS1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1993 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami. Nó được đặt theo tên của nhà thiên văn học Nhật Bản Hiroshi Ohtani (b. 1939).[1]

  1. ^ Dictionary of Minor Planet Têns, Lutz Schmadel, p. 722
5209--10138-ohtanihiroshi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)