User Tools

Site Tools


5210--10266-vladishukhov-la-gi

10266 Vladishukhov là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1704.2907793 ngày (4.67 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1978.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2008. 
5210--10266-vladishukhov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)