User Tools

Site Tools


5213--10802-masamifuruya-la-gi

Masamifuruya
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 28 tháng 10 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10802
Tên thay thế 1992 UL6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2355875
Viễn điểm quỹ đạo 3.2334019
Độ lệch tâm 0.1824495
Chu kỳ quỹ đạo 1651.6348777
Độ bất thường trung bình 130.85865
Độ nghiêng quỹ đạo 6.31095
Kinh độ của điểm nút lên 74.88434
Acgumen của cận điểm 5.43643
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

10802 Masamifuruya (1992 UL6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 10 năm 1992 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami. Nó được đặt theo tên Masami Furuya, a research fellow ở Kawabe Observatory.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
5213--10802-masamifuruya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)