User Tools

Site Tools


5214--8088-australia-la-gi

Australia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi G. R. Kastel' và L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 23 tháng 9 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8088
Đặt tên theo Úc
Tên thay thế 1990 SL27
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9421290
Viễn điểm quỹ đạo 2.6353648
Độ lệch tâm 0.1514444
Chu kỳ quỹ đạo 1264.7219786
Độ bất thường trung bình 21.04923
Độ nghiêng quỹ đạo 3.52298
Kinh độ của điểm nút lên 169.20487
Acgumen của cận điểm 210.19586
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

8088 Australia (1990 SL27) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 1990 bởi G. R. Kastel' và L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8088 Australia
5214--8088-australia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)