User Tools

Site Tools


5215--8235-fragonard-la-gi

Fragonard
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8235
Đặt tên theo Jean-Honoré Fragonard
Tên thay thế 2096 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1064801
Viễn điểm quỹ đạo 2.6714107
Độ lệch tâm 0.1182385
Chu kỳ quỹ đạo 1348.6764258
Độ bất thường trung bình 293.33322
Độ nghiêng quỹ đạo 2.91249
Kinh độ của điểm nút lên 200.76385
Acgumen của cận điểm 206.15147
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

8235 Fragonard (2096 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8235 Fragonard
5215--8235-fragonard-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)