User Tools

Site Tools


5217--8558-hack-la-gi

Hack
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Tesi và A. Boattini
Nơi khám phá San Marcello Pistoiese
Ngày khám phá 1 tháng 8 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8558
Đặt tên theo Margherita Hack
Tên thay thế 1995 PC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4741192
Viễn điểm quỹ đạo 3.7844740
Độ lệch tâm 0.2093689
Chu kỳ quỹ đạo 2021.9412073
Độ bất thường trung bình 87.96155
Độ nghiêng quỹ đạo 0.28705
Kinh độ của điểm nút lên 39.57660
Acgumen của cận điểm 306.72250
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

8558 Hack (1995 PC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 8 năm 1995 bởi L. Tesi và A. Boattini ở San Marcello Pistoiese.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8558 Hack
5217--8558-hack-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)