User Tools

Site Tools


5218--8723-azumayama-la-gi

Azumayama
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Okuni
Nơi khám phá Nanyo
Ngày khám phá 23 tháng 9 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8723
Tên thay thế 1996 SL7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9822452
Viễn điểm quỹ đạo 2.5797152
Độ lệch tâm 0.1309678
Chu kỳ quỹ đạo 1258.2899022
Độ bất thường trung bình 71.67379
Độ nghiêng quỹ đạo 6.18410
Kinh độ của điểm nút lên 24.20058
Acgumen của cận điểm 73.35935
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

8723 Azumayama (1996 SL7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 1996 bởi T. Okuni ở Nanyo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8723 Azumayama
5218--8723-azumayama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)