User Tools

Site Tools


5219--8867-tubbiolo-la-gi

Tubbiolo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 29 tháng 1 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8867
Tên thay thế 1992 BF4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7959979
Viễn điểm quỹ đạo 2.9417535
Độ lệch tâm 0.0254029
Chu kỳ quỹ đạo 1774.8678709
Độ bất thường trung bình 139.26493
Độ nghiêng quỹ đạo 2.35131
Kinh độ của điểm nút lên 39.11580
Acgumen của cận điểm 70.48604
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

8867 Tubbiolo (1992 BF4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 1 năm 1992 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8867 Tubbiolo
5219--8867-tubbiolo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)