User Tools

Site Tools


5221--9123-yoshiko-la-gi

9123 Yoshiko là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1522.1386183 ngày (4.17 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 24 tháng 3 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
5221--9123-yoshiko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)