User Tools

Site Tools


5222--9267-lokrume-la-gi

Lokrume
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C.-I. Lagerkvist
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9267
Tên thay thế 1978 RL10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6380386
Viễn điểm quỹ đạo 3.2205212
Độ lệch tâm 0.0994242
Chu kỳ quỹ đạo 1831.2167520
Độ bất thường trung bình 330.28785
Độ nghiêng quỹ đạo 2.93122
Kinh độ của điểm nút lên 131.71669
Acgumen của cận điểm 211.39605
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

9267 Lokrume (1978 RL10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1978 bởi C.-I. Lagerkvist ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9267 Lokrume
5222--9267-lokrume-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)