User Tools

Site Tools


5223--9473-ghent-la-gi

Ghent
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Eric Walter Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 26 tháng 7 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9473
Đặt tên theo Ghent
Tên thay thế 1998 OO14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6878424
Viễn điểm quỹ đạo 2.8375206
Độ lệch tâm 0.0270893
Chu kỳ quỹ đạo 1677.2378464
Độ bất thường trung bình 298.91549
Độ nghiêng quỹ đạo 4.17955
Kinh độ của điểm nút lên 139.79157
Acgumen của cận điểm 297.64670
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

9473 Ghent (1998 OO14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 7 năm 1998 bởi Eric Walter Elst ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9473 Ghent
5223--9473-ghent-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)