User Tools

Site Tools


5224--9626-stanley-la-gi

Stanley
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 14 tháng 5 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9626
Tên thay thế 1993 JF1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0355663
Viễn điểm quỹ đạo 2.7922989
Độ lệch tâm 0.1567427
Chu kỳ quỹ đạo 1369.8913707
Độ bất thường trung bình 132.91665
Độ nghiêng quỹ đạo 3.24732
Kinh độ của điểm nút lên 51.11225
Acgumen của cận điểm 48.77702
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

9626 Stanley (1993 JF1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 5 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9626 Stanley
5224--9626-stanley-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)