User Tools

Site Tools


5225--9778-isabelallende-la-gi

Isabelallende
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 12 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9778
Đặt tên theo Isabel Allende
Tên thay thế 1994 PA19
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9713616
Viễn điểm quỹ đạo 2.8818180
Độ lệch tâm 0.1876000
Chu kỳ quỹ đạo 1380.6798099
Độ bất thường trung bình 196.45286
Độ nghiêng quỹ đạo 1.80680
Kinh độ của điểm nút lên 189.70053
Acgumen của cận điểm 191.08227
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

9778 Isabelallende (1994 PA19) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 8 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9778 Isabelallende
5225--9778-isabelallende-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)