User Tools

Site Tools


5226--canh-t-n-th-ch-an-la-gi

Canh Tân là một xã của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Bạch Đằng và Lê Chung (Hòa An).
  • Đông giáp xã Kim Đồng.
  • Nam giáp xã Đức Thông.
  • Tây giáp xã Minh Khai, xã Bạch Đằng (Hòa An).

Xã Canh Tân có diện tích 61,5 km², dân số năm 1999 là 2.116 người.[1], mật độ dân cư đạt 34 người/km².

Xã Canh Tân được chia thành các xóm: Kéo Ngoọng, Khau Xả, Khuổi Hoỏng, Khuổi Mjầu, Nà Áng, Pác Mjải, Pác Pẻn, Phai Siếng, Đông Muổng, Tân Hòa, Nà Chia, Nà Cốc, Khuổi Mả.

Trên địa bàn xã Canh Tân có một số ngọn núi như khau Đoóc, Khuổi Hăm, Khuổi Thôm, Nà Cốc, Quân, Pác Mười, khai Pi, khau Rấu. Các dòng nước chảy trên địa bàn là suối Nà Mặn và suối Nà Chang. Tỉnh lộ 209 đi qua phần tây bắc của xã.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
5226--canh-t-n-th-ch-an-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)