User Tools

Site Tools


5227--10139-ronsard-la-gi

Ronsard
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 19 tháng 9 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10139
Đặt tên theo Pierre de Ronsard
Tên thay thế 1993 ST4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2866704
Viễn điểm quỹ đạo 2.4128854
Độ lệch tâm 0.0268568
Chu kỳ quỹ đạo 1315.6448297
Độ bất thường trung bình 120.02510
Độ nghiêng quỹ đạo 1.00275
Kinh độ của điểm nút lên 57.54342
Acgumen của cận điểm 192.80812
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

10139 Ronsard (1993 ST4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Caussols. Nó được đặt theo tên của nhà thơ Pháp Pierre de Ronsard[1]

  1. ^ Dictionary of Minor Planet Têns, Lutz Schmadel, p. 722.
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10139 Ronsard
5227--10139-ronsard-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)