User Tools

Site Tools


5229--10437-van-der-kruit-la-gi

van der Kruit
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10437
Tên thay thế 6085 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8364129
Viễn điểm quỹ đạo 2.9016509
Độ lệch tâm 0.2248256
Chu kỳ quỹ đạo 1331.8484210
Độ bất thường trung bình 50.05456
Độ nghiêng quỹ đạo 1.77860
Kinh độ của điểm nút lên 197.80707
Acgumen của cận điểm 120.42287
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

10437 van der Kruit (6085 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10437 van der Kruit
5229--10437-van-der-kruit-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)