User Tools

Site Tools


5230--10633-akimasa-la-gi

Akimasa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Pravec
Nơi khám phá Ondřejov
Ngày khám phá 20 tháng 2 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10633
Tên thay thế 1998 DP1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2299804
Viễn điểm quỹ đạo 2.6815856
Độ lệch tâm 0.0919473
Chu kỳ quỹ đạo 1405.6701611
Độ bất thường trung bình 249.12092
Độ nghiêng quỹ đạo 7.23836
Kinh độ của điểm nút lên 122.90413
Acgumen của cận điểm 344.38602
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

10633 Akimasa (1998 DP1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 2 năm 1998 bởi P. Pravec ở Đài thiên văn Ondřejov.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10633 Akimasa
5230--10633-akimasa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)