User Tools

Site Tools


5231--10803-cal-yo-la-gi

10803 Caléyo (tên chỉ định: 1992 UK9) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Tsutomu Seki ở Geisei Observatory ở Kōchi, Kōchi Prefecture, Nhật Bản, ngày 21 tháng 10 năm 1992. Nó được đặt theo tên Jose M. Caléyo, a jazz musician from La Habana, Cuba, who was inspired after seeing Comet Ikeya-Seki.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 10001–11000
  • JPL Small-Body Database Browser
5231--10803-cal-yo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)