User Tools

Site Tools


5232--7726-olegbykov-la-gi

Olegbykov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 27 tháng 8 năm 1974
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7726
Tên thay thế 1974 QM2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8426474
Viễn điểm quỹ đạo 2.6512774
Độ lệch tâm 0.1799385
Chu kỳ quỹ đạo 1230.2464707
Độ bất thường trung bình 50.01660
Độ nghiêng quỹ đạo 5.86395
Kinh độ của điểm nút lên 341.74198
Acgumen của cận điểm 297.33936
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

7726 Olegbykov (1974 QM2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 8 năm 1974 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7726 Olegbykov
5232--7726-olegbykov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)