User Tools

Site Tools


5233--8089-yukar-la-gi

Yukar
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. D. Schmadel và F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 13 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8089
Tên thay thế 1990 TW7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8314538
Viễn điểm quỹ đạo 2.8773322
Độ lệch tâm 0.2221121
Chu kỳ quỹ đạo 1319.5226715
Độ bất thường trung bình 293.02229
Độ nghiêng quỹ đạo 6.04676
Kinh độ của điểm nút lên 35.88148
Acgumen của cận điểm 25.78057
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

8089 Yukar (1990 TW7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 10 năm 1990 bởi L. D. Schmadel và F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8089 Yukar
5233--8089-yukar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)