User Tools

Site Tools


5234--8236-gainsborough-la-gi

Gainsborough
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8236
Đặt tên theo Thomas Gainsborough
Tên thay thế 4040 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1532733
Viễn điểm quỹ đạo 3.3658799
Độ lệch tâm 0.2197088
Chu kỳ quỹ đạo 1674.4111282
Độ bất thường trung bình 177.10947
Độ nghiêng quỹ đạo 6.87935
Kinh độ của điểm nút lên 215.18967
Acgumen của cận điểm 98.80769
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

8236 Gainsborough (4040 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8236 Gainsborough
5234--8236-gainsborough-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)