User Tools

Site Tools


5235--8399-wakamatsu-la-gi

Wakamatsu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 2 tháng 1 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8399
Tên thay thế 1994 AD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1300651
Viễn điểm quỹ đạo 2.7307727
Độ lệch tâm 0.1235811
Chu kỳ quỹ đạo 1383.9491728
Độ bất thường trung bình 247.21306
Độ nghiêng quỹ đạo 1.18356
Kinh độ của điểm nút lên 8.93716
Acgumen của cận điểm 137.09024
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

8399 Wakamatsu (1994 AD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 1 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8399 Wakamatsu
5235--8399-wakamatsu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)