User Tools

Site Tools


5236--8560-tsubaki-la-gi

Tsubaki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 20 tháng 9 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8560
Tên thay thế 1995 SD5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7458098
Viễn điểm quỹ đạo 3.1676410
Độ lệch tâm 0.0713342
Chu kỳ quỹ đạo 1857.0128957
Độ bất thường trung bình 216.05238
Độ nghiêng quỹ đạo 13.40517
Kinh độ của điểm nút lên 350.52423
Acgumen của cận điểm 333.02697
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

8560 Tsubaki (1995 SD5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 9 năm 1995 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8560 Tsubaki
5236--8560-tsubaki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)