User Tools

Site Tools


5237--8724-junkoehara-la-gi

8724 Junkoehara (tên chỉ định: 1996 SK8) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Satoru Otomo ở Takane, Yamanashi, Nhật Bản, ngày 17 tháng 9 năm 1996. Nó được đặt theo tên Junko Ehara, a Japanese cellist.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 8001–9000
  • JPL Small-Body Database Browser
5237--8724-junkoehara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)