User Tools

Site Tools


5239--9127-brucekoehn-la-gi

Brucekoehn
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi LONEOS
Nơi khám phá Anderson Mesa
Ngày khám phá 30 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9127
Tên thay thế 1998 HX51
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8265185
Viễn điểm quỹ đạo 3.5335381
Độ lệch tâm 0.1111656
Chu kỳ quỹ đạo 2071.3090725
Độ bất thường trung bình 206.71617
Độ nghiêng quỹ đạo 2.91067
Kinh độ của điểm nút lên 88.26455
Acgumen của cận điểm 207.72594
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

9127 Brucekoehn (1998 HX51) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 4 năm 1998 bởi LONEOS ở Anderson Mesa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9127 Brucekoehn
5239--9127-brucekoehn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)