User Tools

Site Tools


5240--9272-liseleje-la-gi

9272 Liseleje (tên chỉ định: 1979 KQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Richard Martin West ở Đài thiên văn La Silla ở Chile, ngày 19 tháng 5 năm 1979. Nó được đặt theo tên Liseleje, a town ở Halsnæs Kommune, Đan Mạch.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 9001–10000
  • JPL Small-Body Database Browser
5240--9272-liseleje-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)