User Tools

Site Tools


5241--9478-caldeyro-la-gi

9478 Caldeyro
Tên
Tên Caldeyro
Tên chỉ định 2148 P-L
Phát hiện
Người phát hiện Cornelis Johannes van Houten và Ingrid van Houten-Groeneveld
Ngày phát hiện 24 tháng 9 năm 1960
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1431419
Bán trục lớn (a) 3.0895471 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.647588 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.5321704 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.152 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 4.69536°
Kinh độ (Ω) 4.28579°
Acgumen (ω) 278.07271°
Độ bất thường trung bình (M) 266.21537°

9478 Caldeyro tiểu hành tinh trong vành đai chính với củng điểm quỹ đạo 2,647588 AU. Nó có độ lệch tâm 0,1431419 và một vòng quỹ đạo 1983,83 ngày (5,43 năm).[1] Nó được đặt theo tên pioneering perinatologist Roberto Caldeyro-Barcia.[1]

Caldeyro có tốc độ quỹ đạo trung bình 16,94423601 km/s và một độ nghiêng 4,69503°. Tiểu hành tinh này được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten và Ingrid van Houten-Groeneveld.

  1. ^ a ă “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 5 tháng 1 năm 2008. 
5241--9478-caldeyro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)