User Tools

Site Tools


5242--9629-servet-la-gi

Servet
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 15 tháng 8 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9629
Đặt tên theo Michael Servetus
Tên thay thế 1993 PU7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5614334
Viễn điểm quỹ đạo 2.8527198
Độ lệch tâm 0.0538009
Chu kỳ quỹ đạo 1626.8565088
Độ bất thường trung bình 24.98485
Độ nghiêng quỹ đạo 1.80515
Kinh độ của điểm nút lên 330.41294
Acgumen của cận điểm 99.34060
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

9629 Servet (1993 PU7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 8 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9629 Servet
5242--9629-servet-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)