User Tools

Site Tools


5243--9780-bandersnatch-la-gi

Bandersnatch
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Y. Shimizu và T. Urata
Nơi khám phá Đài thiên văn Nachi-Katsuura
Ngày khám phá 25 tháng 9 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9780
Đặt tên theo Bandersnatch
Tên thay thế 1994 SB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9742169
Viễn điểm quỹ đạo 2.4254101
Độ lệch tâm 0.1025526
Chu kỳ quỹ đạo 1191.7282539
Độ bất thường trung bình 295.70424
Độ nghiêng quỹ đạo 6.26589
Kinh độ của điểm nút lên 297.72748
Acgumen của cận điểm 201.12376
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

9780 Bandersnatch (1994 SB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 9 năm 1994 bởi Y. Shimizu và T. Urata ở Đài thiên văn Nachi-Katsuura.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9780 Bandersnatch
5243--9780-bandersnatch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)