User Tools

Site Tools


5244--quang-tr-ng-la-gi

Quang Trọng là một xã của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Quang Trọng có diện tích 85,55 km², dân số năm 1999 là 2.056 người.[1], mật độ dân cư đạt 24 người/km².

Xã Quang Trọng được chia thành các xóm: Khuổi Chót, Nà Pùng, Khuổi Kiếng, Lũng Phải, Nà Bản, Nà Cành, Nà Cọn, Nà Mu, Nặm Dạng, Pò Bẩu, Pò Làng, Nà Giàn, Nà Poọc.

Trên địa bàn xã Quang Trọng có một số ngọn núi như Bản Pò, Cổng Trời, Lũng Phải, khau Bon, khau Mu, Nặm Dạng, khau Pú Sí, Sam Coóc, Sam Lái. Các dòng nưc[s chảy trên địa bàn bao gồm suối Nà Dàn, suối Tà Chiếm, suối Tà De, khuổi Thôm..

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
5244--quang-tr-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)