User Tools

Site Tools


5246--10270-skogl-v-la-gi

10270 Skoglöv là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1400.7020708 ngày (3.83 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 16 tháng 3 năm 1980.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
5246--10270-skogl-v-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)