User Tools

Site Tools


5247--10634-pepibican-la-gi

Pepibican
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Sarounová
Nơi khám phá Ondřejov
Ngày khám phá 8 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10634
Đặt tên theo Josef Bican
Tên thay thế 1998 GM1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4523644
Viễn điểm quỹ đạo 2.5265892
Độ lệch tâm 0.0149077
Chu kỳ quỹ đạo 1434.6981590
Độ bất thường trung bình 18.37171
Độ nghiêng quỹ đạo 4.89516
Kinh độ của điểm nút lên 197.85697
Acgumen của cận điểm 140.36400
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

10634 Pepibican (1998 GM1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 4 năm 1998 bởi L. Sarounová ở Đài thiên văn Ondřejov.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10634 Pepibican
5247--10634-pepibican-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)