User Tools

Site Tools


5248--10804-amenouzume-la-gi

Amenouzume
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Urata
Nơi khám phá Đài thiên văn Nihondaira
Ngày khám phá 23 tháng 11 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10804
Tên thay thế 1992 WN3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1497416
Viễn điểm quỹ đạo 3.3708904
Độ lệch tâm 0.2211973
Chu kỳ quỹ đạo 1675.0841974
Độ bất thường trung bình 147.32546
Độ nghiêng quỹ đạo 9.60936
Kinh độ của điểm nút lên 71.38738
Acgumen của cận điểm 339.31769
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

10804 Amenouzume (1992 WN3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 11 năm 1992 bởi T. Urata ở Đài thiên văn Nihondaira. Nó được đặt theo tên Ame-no-Uzume, Shinto goddess of dawn.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
5248--10804-amenouzume-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)