User Tools

Site Tools


5249--7727-chepurova-la-gi

Chepurova
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 8 tháng 3 năm 1975
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7727
Tên thay thế 1975 EA3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0137267
Viễn điểm quỹ đạo 2.7038325
Độ lệch tâm 0.1462845
Chu kỳ quỹ đạo 1323.2121327
Độ bất thường trung bình 33.49324
Độ nghiêng quỹ đạo 3.54860
Kinh độ của điểm nút lên 29.07168
Acgumen của cận điểm 176.28628
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

7727 Chepurova (1975 EA3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 3 năm 1975 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7727 Chepurova
5249--7727-chepurova-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)