User Tools

Site Tools


5250--8096-emilezola-la-gi

Emilezola
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 20 tháng 7 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8096
Đặt tên theo Émile Zola
Tên thay thế 1993 OW3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8704124
Viễn điểm quỹ đạo 2.9166044
Độ lệch tâm 0.2185478
Chu kỳ quỹ đạo 1352.5422892
Độ bất thường trung bình 340.43518
Độ nghiêng quỹ đạo 3.21646
Kinh độ của điểm nút lên 127.42579
Acgumen của cận điểm 201.48222
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

8096 Emilezola (1993 OW3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 7 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8096 Emilezola
5250--8096-emilezola-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)