User Tools

Site Tools


5251--8237-constable-la-gi

Constable
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 17 tháng 10 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8237
Đặt tên theo John Constable
Tên thay thế 7581 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0016168
Viễn điểm quỹ đạo 2.4778710
Độ lệch tâm 0.1063189
Chu kỳ quỹ đạo 1224.3228882
Độ bất thường trung bình 93.03591
Độ nghiêng quỹ đạo 5.51394
Kinh độ của điểm nút lên 35.28980
Acgumen của cận điểm 306.78231
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

8237 Constable (7581 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 10 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8237 Constable
5251--8237-constable-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)