User Tools

Site Tools


5252--8400-tomizo-la-gi

Tomizo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 4 tháng 1 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8400
Tên thay thế 1994 AQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0884216
Viễn điểm quỹ đạo 3.1056454
Độ lệch tâm 0.1958434
Chu kỳ quỹ đạo 1528.6735203
Độ bất thường trung bình 223.28488
Độ nghiêng quỹ đạo 13.79648
Kinh độ của điểm nút lên 126.59063
Acgumen của cận điểm 254.41149
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

8400 Tomizo (1994 AQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 1 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8400 Tomizo
5252--8400-tomizo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)