User Tools

Site Tools


5253--8561-sikoruk-la-gi

8561 Sikoruk (tên chỉ định: 1995 SO29) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Timur V. Kryachko ở Zelenchukskaya Station of Kazan University Observatory ngày 16 tháng 9 năm 1995. Nó được đặt theo tên Leonid Leonidovich Sikoruk, a Russian astronomy enthusiast, telescope builder, astrophotographer, và film director.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 8001–9000
  • JPL Small-Body Database Browser
5253--8561-sikoruk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)