User Tools

Site Tools


5254--8725-keiko-la-gi

Keiko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Abe
Nơi khám phá Yatsuka
Ngày khám phá 5 tháng 10 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8725
Tên thay thế 1996 TG5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9188353
Viễn điểm quỹ đạo 2.3909193
Độ lệch tâm 0.1095385
Chu kỳ quỹ đạo 1155.3997221
Độ bất thường trung bình 232.47921
Độ nghiêng quỹ đạo 2.46691
Kinh độ của điểm nút lên 85.13684
Acgumen của cận điểm 307.94801
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

8725 Keiko (1996 TG5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 10 năm 1996 bởi H. Abe ở Yatsuka.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8725 Keiko
5254--8725-keiko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)