User Tools

Site Tools


5256--9273-schloerb-la-gi

Schloerb
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C.-I. Lagerkvist
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 22 tháng 8 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9273
Tên thay thế 1979 QW3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0478981
Viễn điểm quỹ đạo 2.8059617
Độ lệch tâm 0.1561775
Chu kỳ quỹ đạo 1380.9701016
Độ bất thường trung bình 301.37729
Độ nghiêng quỹ đạo 0.91733
Kinh độ của điểm nút lên 162.45358
Acgumen của cận điểm 62.34008
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

9273 Schloerb (1979 QW3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 8 năm 1979 bởi C.-I. Lagerkvist ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9273 Schloerb
5256--9273-schloerb-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)