User Tools

Site Tools


5257--9479-madresplazamayo-la-gi

Madresplazamayo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. J. van Houten
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9479
Đặt tên theo Mothers of the Plaza de Mayo
Tên thay thế 2175 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3835959
Viễn điểm quỹ đạo 2.8559343
Độ lệch tâm 0.0901490
Chu kỳ quỹ đạo 1548.7879164
Độ bất thường trung bình 169.36798
Độ nghiêng quỹ đạo 4.55161
Kinh độ của điểm nút lên 352.68965
Acgumen của cận điểm 282.03573
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

9479 Madresplazamayo (2175 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1960 bởi C. J. van Houten ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9479 Madresplazamayo
5257--9479-madresplazamayo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)