User Tools

Site Tools


5258--9781-jubjubbird-la-gi

Jubjubbird
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Y. Shimizu và T. Urata
Nơi khám phá Đài thiên văn Nachi-Katsuura
Ngày khám phá 31 tháng 10 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9781
Tên thay thế 1994 UB1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0318902
Viễn điểm quỹ đạo 2.8891294
Độ lệch tâm 0.1741995
Chu kỳ quỹ đạo 1409.7304372
Độ bất thường trung bình 257.80205
Độ nghiêng quỹ đạo 8.55152
Kinh độ của điểm nút lên 37.39716
Acgumen của cận điểm 267.87786
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

9781 Jubjubbird (1994 UB1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 10 năm 1994 bởi Y. Shimizu và T. Urata ở Đài thiên văn Nachi-Katsuura.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9781 Jubjubbird
5258--9781-jubjubbird-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)