User Tools

Site Tools


5260--10141-gotenba-la-gi

Gotenba
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 5 tháng 11 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10141
Tên thay thế 1993 VE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1493485
Viễn điểm quỹ đạo 3.0745729
Độ lệch tâm 0.1771130
Chu kỳ quỹ đạo 1541.8721729
Độ bất thường trung bình 230.83550
Độ nghiêng quỹ đạo 13.56474
Kinh độ của điểm nút lên 39.08148
Acgumen của cận điểm 273.80430
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

10141 Gotenba (1993 VE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 11 năm 1993 bởi S. Otomo ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10141 Gotenba
5260--10141-gotenba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)