User Tools

Site Tools


5261--10283-cromer-la-gi

Cromer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Carolyn S. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 5 tháng 5 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10283
Tên thay thế 1981 JE2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8915637
Viễn điểm quỹ đạo 2.8904209
Độ lệch tâm 0.2088792
Chu kỳ quỹ đạo 1350.4101702
Độ bất thường trung bình 49.28873
Độ nghiêng quỹ đạo 3.01117
Kinh độ của điểm nút lên 62.46162
Acgumen của cận điểm 244.57390
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

10283 Cromer (1981 JE2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 5 năm 1981 bởi Carolyn S. Shoemaker ở Palomar. The asteroid is named after Michael và Sarah Cromer, school teachers ở Flagstaff, Arizona.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10283 Cromer
5261--10283-cromer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)