User Tools

Site Tools


5262--10439-van-schooten-la-gi

van Schooten
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10439
Đặt tên theo Frans van Schooten
Tên thay thế 6676 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6513445
Viễn điểm quỹ đạo 3.3359241
Độ lệch tâm 0.1143392
Chu kỳ quỹ đạo 1891.8929287
Độ bất thường trung bình 322.56832
Độ nghiêng quỹ đạo 1.12752
Kinh độ của điểm nút lên 345.11887
Acgumen của cận điểm 131.88909
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

10439 van Schooten (6676 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10439 van Schooten
5262--10439-van-schooten-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)