User Tools

Site Tools


5263--10637-heimlich-la-gi

Heimlich
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 26 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10637
Tên thay thế 1998 QP104
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.1191127
Viễn điểm quỹ đạo 3.2437133
Độ lệch tâm 0.0195826
Chu kỳ quỹ đạo 2072.6621220
Độ bất thường trung bình 132.44994
Độ nghiêng quỹ đạo 13.67338
Kinh độ của điểm nút lên 24.83245
Acgumen của cận điểm 97.49288
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0241
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.60

10637 Heimlich (1998 QP104) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 8 năm 1998 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10637 Heimlich
5263--10637-heimlich-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)