User Tools

Site Tools


5264--10805-iwano-la-gi

Iwano
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 18 tháng 11 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10805
Tên thay thế 1992 WG5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4019491
Viễn điểm quỹ đạo 3.0169429
Độ lệch tâm 0.1134907
Chu kỳ quỹ đạo 1628.9928141
Độ bất thường trung bình 134.35662
Độ nghiêng quỹ đạo 14.15369
Kinh độ của điểm nút lên 88.01457
Acgumen của cận điểm 21.88350
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

10805 Iwano (1992 WG5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 11 năm 1992 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học nghiệp dư Hisaka Iwano.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
5264--10805-iwano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)