User Tools

Site Tools


5265--7728-giblin-la-gi

Giblin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 12 tháng 1 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7728
Tên thay thế 1977 AW2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4981248
Viễn điểm quỹ đạo 3.0921070
Độ lệch tâm 0.1062536
Chu kỳ quỹ đạo 1706.8610314
Độ bất thường trung bình 359.98840
Độ nghiêng quỹ đạo 3.40098
Kinh độ của điểm nút lên 346.20939
Acgumen của cận điểm 4.79195
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

7728 Giblin (1977 AW2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 1 năm 1977 bởi E. Bowell ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7728 Giblin
5265--7728-giblin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)